Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Verwerken

Opgave 9

Iemand moet 10 vragen met "ja" of "nee" beantwoorden. In de figuur is een mogelijke lijst antwoorden in een rooster weergegeven met behulp van een lijn. Je ziet dat op vraag 1 "ja" geantwoord is, de lijn is horizontaal.

a

Wat is bij die lijst het antwoord op vraag 6?

b

Hoeveel lijsten met antwoorden zijn er mogelijk met precies drie keer "ja" ?

c

Hoeveel lijsten met antwoorden zijn er in totaal mogelijk?

d

Hoe groot is de kans dat je alle vragen goed beantwoordt als je dat volledig op de gok doet?

Opgave 10

Voor een schaaktoernooi hebben zich 24 deelnemers gemeld. Ze spelen een halve competitie, dus elke deelnemer speelt precies één maal tegen iedere andere deelnemer. Het aantal wedstrijden kan nu worden berekend met behulp van combinaties.

Leg uit waarom dat zo is en bereken het aantal te spelen wedstrijden.

Opgave 11

Je gooit met vijf verschillende geldstukken en je let op het aantal keren "kop" .

a

Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk?

b

Hoeveel mogelijke antwoorden met precies twee keer "kop" zijn er?

c

Hoe groot is de kans op precies twee keer "kop" ?

Je gooit nu met 50 geldstukken.

d

Hoe groot is de kans op 20 keer "kop" ? Rond af op drie cijfers achter de komma.

Opgave 12

Hoeveel kortste routes zijn er in deze roosters van punt A naar punt B?

Opgave 13

Een groep bestaat uit 14 meisjes en 12 jongens. Er wordt een groepje van vier door loting uitgekozen.

a

Als het groepje uitsluitend uit meisjes moet bestaan, hoeveel verschillende groepjes zijn er dan mogelijk?

b

Beantwoord dezelfde vraag als het groepje uit twee jongens en twee meisjes moet bestaan.

Opgave 14

Een groep vrienden houdt een filmavond. Ze zijn fans van drie genres films, en hebben uit die genres aardig wat films om te kiezen. Om precies te zijn: 29 Godzillafilms, 5 comedies, en 12 tekenfilms.
Ze kiezen drie films uit. Hieronder staan verschillende voorwaarden, bereken telkens het aantal mogelijke drietallen.

a

Het maakt niet uit uit welk van de drie groepen de films komen, of in welke volgorde ze gekeken worden, er worden gewoon drie gekozen.

b

Er wordt uit elk genre een film gekeken, maar het maakt niet uit in welke volgorde.

c

Er worden twee Godzillafilms gekeken en een willekeurige derde van een ander genre, en het maakt wel uit in welke volgorde.

d

Er worden ofwel drie Godzillafilms, ofwel drie comedies, ofwel drie tekenfilms gekeken, maar in elk geval wordt dan wel het willekeurige drietal gesorteerd op volgorde van jaartal. Ga er hier van uit dat er per groep niet meerdere films uit hetzelfde jaar komen.

Opgave 15

Je wilt acht verschillende boeken op een boekenplank sorteren.
Op hoeveel manieren kun je de boeken neerzetten als geldt:

a

Iedere volgorde is toegestaan.

b

De drie wiskundeboeken moeten bij elkaar staan.

c

De twee woordenboeken moeten op het rechtereind van de rij naast elkaar staan.

d

Er worden drie boeken uitgekozen om te worden gekaft en dan naast elkaar aan een uiteinde te worden gezet. (Gekafte boeken beschouwen we niet als onderling verschillend.)

verder | terug