Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Voorbeeld 1

In een klas van `24` personen wordt door loting een groep van `4` personen samengesteld. Deze vier personen krijgen elk een andere taak.
Op hoeveel manieren kan dit als er per taak wordt geloot?

> antwoord

Nu is de volgorde in de groep die wordt geloot van belang: ben je als eerste ingeloot dan heb je een andere taak dan wanneer je als tweede, derde of vierde wordt ingeloot.

Het gaat nu dus om het aantal variaties van `4` uit `24` .

Er zijn daarom `24*23*22*21=(24 !) / ((24 -4) !) = (24 !) / (20 !) =255024` mogelijkheden.

Opgave 4

Je hebt een groep van `20` personen; `8` mannen en `12` vrouwen.

Uit de groep van `20` worden door loting vijf personen aangewezen. Elk van hen krijgt een andere opdracht. Op hoeveel manieren kunnen de opdrachten verdeeld worden?

verder | terug