Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Voorbeeld 1

In een klas van 24 personen wordt door loting een groep van 4 personen samengesteld. Deze vier personen krijgen elk een andere taak.
Op hoeveel manieren kan dit als er per taak wordt geloot?

> antwoord

Nu is de volgorde in de groep die wordt geloot van belang: ben je als eerste ingeloot dan heb je een andere taak dan wanneer je als tweede, of derde of vierde wordt ingeloot.

Het gaat nu dus om het aantal permutaties van `4` uit `24` .

Er zijn daarom `24*23*22*21 = (24 !) / ((24 - 4) !) = (24 !) / (20 !) = 255024` mogelijkheden.

Opgave 3

Je hebt een groep van 20 personen; 8 mannen en 12 vrouwen.

Uit de groep van 20 worden door loting vijf personen aangewezen. Elk van hen krijgt een andere opdracht. Op hoeveel manieren kunnen de opdrachten verdeeld worden?

verder | terug