Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Testen

Opgave 17

Een volleybalteam bestaat uit 12 spelers. De coach bepaalt welke spelers worden opgesteld en op welke van de zes posities in het veld.

a

Als alle spelers even sterk zijn en op elke positie kunnen spelen, op hoeveel manieren kan de coach dan een team van zes samenstellen?

b

Als hij dat team heeft samengesteld, hoeveel verschillende beginopstellingen kan hij dan nog maken?

Opgave 18

Een klas bestaat uit 26 leerlingen.

a

Op hoeveel manieren kun je al die leerlingen op een rij zetten?

b

Op hoeveel manieren kun je 5 van de 26 leerlingen op een rij zetten?

c

Op hoeveel manieren kun je een groepje van 5 uit de 26 kiezen?

d

Er zitten tien meisjes in deze klas. Op hoeveel manieren kun je een groepje van vijf leerlingen kiezen als daar precies twee meisjes in moeten voorkomen?

e

Er zitten nog steeds tien meisjes in deze klas. Wat is de kans om hoogstens vier meisjes te kiezen als je een groepje van vijf leerlingen maakt. Rond af op drie cijfers achter de komma.

Opgave 19

Je werpt met drie dobbelstenen en let op het aantal ogen dat boven komt.

a

Hoeveel verschillende uitkomsten zijn er mogelijk?

b

Je kunt op verschillende manieren 12 ogen gooien. Bijvoorbeeld door driemaal 4 te gooien, maar ook door een 6 en tweemaal 3 te gooien.
Bereken bij elke mogelijkheid de bijbehorende kans.

verder | terug