Kansen en tellen > Permutaties en combinaties
123456Permutaties en combinaties

Theorie

Als je 3 elementen zonder terugleggen kiest uit 8 verschillende elementen en van de gekozen elementen is de volgorde belangrijk, dan heb je

8 · 7 · 6 = 8 ! 5 ! = 8 P 3 = 336

mogelijke uitkomsten.

Korter gezegd: Het aantal permutaties van r uit n elementen is: n P r = n ! n - r ! .

Als je 3 elementen zonder terugleggen kiest uit 8 dezelfde of (gedeeltelijk) verschillende elementen en van de gekozen elementen is de volgorde niet belangrijk, dan heb je

8 · 7 · 6 3 ! = 8 ! 5 ! · 1 3 ! = 336 · 1 6 = 56

mogelijke uitkomsten.

Korter gezegd: het aantal combinaties van r uit n elementen is: n C r = n ! n - r ! · r ! .

Het aantal combinaties van 3 uit 8 wordt ook geschreven als 8 3 en uitgesproken als " 8 boven 3" .

Combinaties kun je ook anders bekijken. Bij het aantal combinaties van 3 uit 8 gaat het er eigenlijk om de groep van 8 te verdelen in twee subgroepen, één van 3 en één van 5. Er geldt dus 8 C 3 = 8 C 5 en algemener: n C r = n C n - r .

Je kunt het aantal combinaties ook berekenen met een wel/niet rooster. Het aantal kortste routes naar het punt 5 , 3 tel je vanuit het punt linksonder naar het punt rechtsboven door het aantal routes vanaf ieder eerder gepasseerd punt op te tellen: 56.

Berekening geeft: 8 C 3 = 8 3 = 8 ! 8 - 3 ! · 3 ! = 56.

Bekijk in het Practicum hoe dit met je grafische rekenmachine gaat.

Een wel/niet rooster is een gedraaide versie van de driehoek van Pascal. In de driehoek van Pascal is elk getal de som van de twee getallen daar schuin boven.

verder | terug