Kansen en tellen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Examenopgaven

Opgave 11Vijver
Vijver

Hier zie je een plattegrond van paden rond een kruisvormige vijver. Een route van A naar B moet zo kort mogelijk zijn en mag niet buiten de paden leiden.

Hoeveel routes van A naar B zijn er mogelijk?

(bron: examen wiskunde A havo 1989, eerste tijdvak)

verder | terug