Kansrekenen > Kansbomen
12345Kansbomen

Testen

Opgave 17

Ongeveer `1` op de `12` Nederlandse mannen is kleurenblind. Aan hun uiterlijk kun je dit niet zien. Een politieagent houdt een auto aan die door een rood stoplicht reed. Er blijken vier mannen in te zitten. Hij vraagt zich af hoe groot de kans is dat twee inzittenden kleurenblind zijn.

a

Maak een bijpassende kansboom.

b

Beantwoord de vraag van de politieagent.

Opgave 18

De Grutter verkoopt zakjes met `16`  gomballen. De bedoeling is dat in elk zakje `8`  rode en `8`  gele gomballen zitten. De vulmachine is niet zo precies, zodat dat maar voor de helft van de zakjes klopt. In `1/4`  deel van de zakjes zitten `9`  rode en `7`  gele gomballen en in het resterende `1/4`  deel van de zakjes zitten `7` rode en `9`  gele.

a

Je kiest aselect zo'n zakje en daaruit aselect een gombal. Je denkt: rood en geel hebben dezelfde kans, dus de kans dat mijn gombal rood is, is `50` %. Leg uit, dat dit inderdaad klopt.

b

Je hebt zo’n zakje met `9` rode en `7` gele gomballen. Je eet achter elkaar `3`  gomballen, willekeurig gepakt. Is de kans dat ze alle drie geel zijn groter dan `5` %?

c

Terwijl jij snoept, pikt iemand anders een rode gombal weg. De kans op `3` gele zal dan wel wat groter zijn. Ga na wanneer die het grootst is: als de rode gepikt wordt nadat jij de eerste op hebt of als dat na jouw tweede gombal gebeurt.

verder | terug