Kansrekenen > Kansen optellen/aftrekken
12345Kansen optellen/aftrekken

Voorbeeld 1

Een volledig kaartspel kent `52` kaarten, van elke "kleur" evenveel.
Je trekt aselect uit zo'n kaartspel één kaart.
Bereken de kans op een hartenkaart of een plaatje.

> antwoord

Er zijn `13` hartenkaarten en `4*4 = 16` plaatjes.
Maar deze gebeurtenissen sluiten elkaar niet uit: er zijn `4` hartenplaatjes.

De gevraagde kans is dus: `text(P)(text(hartenkaart of plaatje)) = 13/52 + 16/52 - 4/52 = 25/52` .

Opgave 2

Bekijk het kaartspel in Voorbeeld 1. Je trekt er aselect één kaart uit.
Welke van de volgende gebeurtenissen sluiten elkaar uit?

hartenkaart en schoppenkaart

hartenkaart en vrouw

kaart met even getal en plaatje

kaart met even getal en ruitenkaart

Opgave 3

Bereken de kansen op de volgende gebeurtenissen.

a

hartenkaart of schoppenkaart

b

hartenkaart of vrouw

c

kaart met even getal of plaatje

d

kaart met even getal of ruitenkaart

Opgave 4

In een jaarlijks voetbaltoernooi worden per seizoen `306` wedstrijden gespeeld. In de tabel zie je van één seizoen het aantal wedstrijden per totaal aantal doelpunten.

aantal doelpunten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
aantal wedstrijden 18 46 63 58 52 35 19 10 3 2

Je kunt de relatieve frequentie van wedstrijden waarin zes keer of meer werd gescoord, opvatten als een (experimentele) kans.
Bereken deze kans.

verder | terug