Kansrekenen > Kansen vermenigvuldigen
12345Kansen vermenigvuldigen

Toepassen

Opgave 15Drie deuren probleem
Drie deuren probleem

De winnaar van een quiz mag uit drie deuren er één kiezen. De deuren zien er hetzelfde uit, maar achter één ervan zit de hoofdprijs, achter de andere twee niets. Na de keuze wijst de spelleider een andere deur aan en zegt (naar waarheid) dat daar niets achter zit. De winnaar mag nu nog zijn keuze veranderen. Hoe zit het met de kansen om te winnen?

Dit probleem staat bekend als het drie deuren probleem

a

Bereken de winkans in het geval dat hij niet wisselt.

b

Bereken de winkans in het geval dat hij wisselt.

Opgave 16Nationale Wetenschapsquiz
Nationale Wetenschapsquiz

Bekijk een vraag uit één van de Nationale Wetenschapsquizzen.

Met een steekproef testen we de deelnemers aan de tiende Nationale Wetenschapsquiz op een verboden pepmiddel. Stel dat tien procent van de deelnemers het pepmiddel gebruikt. De test is slechts voor negentig procent zuiver.

Een deelnemer blijkt pep-positief.
Hoe groot is de kans dat hij het pepmiddel daadwerkelijk heeft gebruikt?

Voor alle duidelijkheid: met de zinsnede "de test is slechts voor negentig procent zuiver" wordt bedoeld dat de test in `10` % van de gevallen een verkeerde uitslag geeft. Dus `10` % van de gebruikers wordt pep-negatief getest en `10` % van de niet-gebruikers wordt pep-positief getest.

verder | terug