Statistiek > Data ordenen
123456Data ordenen

Toepassen

Opgave 14Het CBS
Het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt veel geordende statistieken bij die van belang zijn voor Nederland en de Nederlandse overheid.

Het CBS doet regelmatig onderzoek naar de opbouw van de Nederlandse bevolking met betrekking tot geslacht, leeftijd, burgelijke staat, e.d. Je ziet hier een dataset vanuit Statline, gemaakt in januari 2020. De variabele "Groene druk" stelt de verhouding voor tussen het aantal 0 tot 20 jarigen en het aantal 20 tot 65 jarigen. De variabele "Grijze druk" stelt de verhouding voor tussen het aantal 65-plussers en het aantal 20 tot 65 jarigen.

a

Welke rijen van deze tabel bevatten echte data en welke rijen worden daaruit afgeleid?

b

Over welke soorten variabelen gaan deze tabellen? Waarom kiest het CBS daar voor?

c

Waarom is het CBS geïnteresseerd in de variabele "Grijze druk" ?

d

Bereken zelf de waarden van de "Grijze druk" en leg uit wat het oplopen van dat getal voor de overheid betekent.

e

Welke betekenis heeft de "Groene druk" ?

f

Hoe kun je zien dat in NL de proportie mannen kleiner is dan de proportie vrouwen?
Hoeveel bedraagt de proportie mannen in 2019?

verder | terug