Statistiek > Data ordenen
123456Data ordenen

Voorbeeld 2

Bekijk het bestand Lengtes van 90 meisjes. Sla het bestand voor je ermee werkt eerst op je eigen pc op.
Maak een klassenindeling met een klassenbreedte van cm met als ondergrens m. Bereken ook de relatieve frequenties.

> antwoord

Maak de klassenindeling en turf de aantallen; maak een (absolute) frequentietabel. Excel kan automatisch turven in series getallen. In het practicum Statistiek kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Let erop dat de eerste klasse is, de tweede klasse , enzovoort.

In het tweede blad in het bestand vind je de absolute frequenties en de relatieve frequenties.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Verander de klassenbreedte van in . Wat is nu de hoogste frequentie?

b

Verander de klassenbreedte van in . Wat is nu de hoogste frequentie?

c

Probeer nog een aantal klassenbreedten. Welke klassenbreedte vind je het meest geschikt?

verder | terug