Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Toepassen

In 1951 verscheen bij uitgeverij Stafleu in Leiden het boek "De Juiste Maat" , met als ondertitel "Lichaamsafmetingen van Nederlandse vrouwen als basis voor een nieuw maatsysteem voor damesconfectiekleding" . Auteurs van dit boek waren J. Sittig, Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek, en prof. dr. H. Freudenthal, Rijksuniversiteit Utrecht. Het onderzoek was gehouden in opdracht van N.V. Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam. In het kader van dit onderzoek zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren.

Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

Opgave 16

Bekijk bij Toepassen de gegevens over lengte en gewicht van de gemeten vrouwen.

a

Om welk type statistische variabelen gaat het hier?

b

Welke klassenindeling is er gebruikt voor de variabele lengte?
En voor de variabele gewicht?

c

Maak een histogram van de relatieve frequenties van de lengtes van de vrouwen.
Wat valt op aan dit histogram?

d

Hoeveel procent van de vrouwen heeft een lengte vanaf (afgerond) m tot en met m?

e

Maak een histogram van de relatieve frequenties van de gewichten van de vrouwen.
Wat valt op aan dit histogram?

verder | terug