Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Voorbeeld 1

Bekijk het diagram waarin de variabele "lengte van basketballers" is weergegeven. De variabele is kwantitatief. Daarom is de variabele in beeld gebracht met een histogram, de staven zijn tegen elkaar aan getekend. De volgorde van de staven ligt vast.

Bekijk ook het diagram met percentages allochtonen per stad in een aantal jaren. Dit is een bijzonder diagram, want er zijn eigenlijk twee variabelen in verwerkt: het jaar (kwantitatief) en de stad (kwalitatief). Het diagram is dan ook een combinatie van een staafdiagram en een histogram. Je mag de staven van de jaren niet verwisselen. Je kunt de steden onderling wel verwisselen.

Waarom mag je in het staafdiagram de staven onderling verwisselen en in het histogram niet?

> antwoord

De variabelen in het staafdiagram zijn kwalitatief. Onderling verwisselen van staven bij een kwalitatieve variabele maakt niet uit. Maar de variabele lengte (cm) in het histogram is kwantitatief en loopt op van de kleinste lengte naar de langste lengte. Omdat de variabele op de horizontale as oploopt vanaf , kun je de bij de lengte behorende staven niet verwisselen.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Wat is het verschil tussen een histogram en een staafdiagram?

b

Welke extra afleesmogelijkheid is vaak waardevol bij histogrammen en hun bijbehorende frequentiepolygoon?

c

Wat kun je uit een steelbladdiagram wel aflezen, maar uit het bijbehorende histogram niet?

Opgave 4

Dit is een deel van de dienstregeling van een busdienst. Het is een steelbladdiagram.

a

Schrijf de frequentie per heel uur in een frequentietabel.

b

Maak een histogram met het aantal busritten per uur.

c

Welke informatie staat wel in een steelbladdiagram en niet in een histogram?

d

Welke informatie staat zowel in een steelbladdiagram als in een histogram?

e

Waarom maak je bij elk onderzoek niet altijd een steelbladdiagram in plaats van een histogram?

Opgave 5

Bekijk het histogram met de lengtes van een groep mannen. De klassenindeling in dit histogram voldoet niet aan de regels.

a

Elk van de drie staven kun je met verticale lijntjes verdelen in staven van cm breed. Leg uit waarom het histogram dan niet meer de juiste weergave van de lengtes van deze groep mannen weergeeft.

b

Maak met de gegevens die je uit het gegeven histogram hebt, een correcte versie van dit histogram.

verder | terug