Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Voorbeeld 2

Maak een histogram en een frequentiepolygoon van de relatieve frequenties bij het bestand Levendgeboren naar leeftijd moeder.

> antwoord

Maak eerst de lijst met relatieve frequenties. In Excel gaat dat heel gemakkelijk.

Maak vervolgens het histogram en de frequentiepolygoon. In het bestand Levendgeboren naar leeftijd moeder, antwoord zie je het resultaat.

klasse freq. rel. freq. (%)
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
totaal

Merk op dat Excel eigenlijk geen histogram kan tekenen. Je maakt een staafdiagram dat zo veel mogelijk op een echt histogram lijkt. Het verschil is dat op de horizontale as de klassenmiddens staan.

Opgave 6

Bekijk in Voorbeeld 2 het overzicht van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder in 2003. Maak zelf (met de grafische rekenmachine of met Excel) het histogram en de polygoon van de relatieve frequenties bij deze klassenindeling van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder.

verder | terug