Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Testen

Opgave 17
2007 omzet in € kosten in €
jan

feb

mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Je ziet de omzet en de kosten van een bedrijf. Beiden zijn afgerond op veelvouden van € 5000.

a

Teken de cumulatieve frequentiepolygonen van de omzet en van de kosten in één figuur. Nummer de maanden tot en met .

b

In welke maanden ligt het cumulatieve frequentiepolygoon van de kosten boven dat van de omzet?

c

Wat betekent dit voor het bedrijf?

d

Wat is het eindresultaat voor dit bedrijf over het hele jaar?

Opgave 18

Je ziet een staafdiagram van de wereldvoorraad olie, kolen en gas per regio per eind 2013.

Mtoe = miljoen ton olie-equivalenten = terajoules.

a

Hoe zie je dat dit diagram geen histogram is?

b

Waarom is een staafdiagram gemaakt en geen cirkeldiagram?

c

Je ziet de bij het staafdiagram behorende data voor eind 2013 en eind 2012. Maak een cirkeldiagram voor de aardgasvoorraad per regio per eind 2013.

d

Welk soort diagram zou je maken als je de voorraden per regio per eind 2013 en per eind 2012 met elkaar wilt vergelijken?

(bron: energie.nl)

verder | terug