Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Toepassen

In 1947 zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren. Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

Je kunt met Excel centrum en spreiding van de gegevens berekenen en boxplots maken.

Soms is er sprake van een uitschieter, een waarde die wel erg veel afwijkt.

In een boxplot is een uitschieter een waarde die meer dan keer de interkwartielafstand onder het eerste kwartiel of boven het derde kwartiel zit.

Opgave 17

Bekijk bij Toepassen de gegevens over lengte en gewicht van de gemeten vrouwen.

a

Bepaal de modale lengte en bereken de gemiddelde lengte.

b

Bepaal de mediaan en de kwartielen van de lengte en teken een bijpassende boxplot.

c

Zijn er bij deze lengtes uitschieters? Licht je antwoord toe.

d

Verdeel de lengtes in klassen van cm, te beginnen bij . Maak bij de nieuwe frequentieverdeling een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. Welke vorm heeft de polygoon?

e

Bepaal opnieuw de gemiddelde lengte, de mediaan en de kwartielen. Wijken de resultaten veel af van de antwoorden bij de a en b?

Opgave 18

In de dataset in Toepassen vind je ook gegevens over de mouwlengte en de kniehoogte van de vrouwen.

a

Bepaal modus, mediaan en het gemiddelde van de mouwlengtes .

b

Bepaal de spreidingsbreedte, de interkwartielafstand en de standaardafwijking van de mouwlengtes .

c

Er is één nogal afwijkende mouwlengte. Is hier sprake van een uitschieter?

verder | terug