Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Toepassen

In 1947 zijn bij vrouwelijke klanten van de Bijenkorf vijftien lichaamsmaten opgemeten. Vervolgens is gekeken welke van deze maten het meest bruikbaar zijn om een maatsysteem voor kleding op te baseren. Bekijk een deel van de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

Je kunt onder andere met met behulp van de vuistregels voor klokvormige verdelingen uitspraken doen over deze populatie. En (er van uitgaande dat deze steekproef representatief was voor de bezoeksters van de Bijenkorf in die tijd) een maatsysteem voor vrouwenkleding bedenken.

Opgave 15

Bekijk de uitkomst van het onderzoek in het bestand Statistiek Bijenkorf 1947.

a

Bepaal de gemiddelde lengte en de bijbehorende standaardafwijking.

b

Maak het bijpassende histogram voor de variabele lengte.
Laat zien dat er van een mooie klokvormige frequentieverdeling sprake is.

c

Hoeveel lengtes verschillen meer dan één keer de standaarddeviatie van het gemiddelde? Hoeveel procent van de vrouwen betreft dit?

d

Hoeveel procent van de lengtes verschilt meer dan twee keer de standaardafwijking met het gemiddelde?

e

Komen deze antwoorden overeen met de vuistregels voor klokvormige verdelingen?

f

Waarom heeft het geen zin om na te gaan of voor de frequentieverdeling van de gewichten de vuistregels opgaan?

verder | terug