Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Voorbeeld 2

Voorbeelden van misleidingen.

Belgen spreken langzamer dan Nederlanders
De schok was groot toen uit een artikel in Onze Taal bleek dat Belgen beduidend langzamer praten dan Nederlanders. In de Randstad haalt men 5,42 lettergrepen per seconde, in Oost-Vlaanderen slechts 4,43. Sommige mensen gingen het meteen controleren. De spreeksnelheid van 21 miljoen Nederlandssprekenden werd bepaald door maar liefst 160 leraren en leraressen een stukje te laten opzeggen. Er waren acht groepen, dus twintig sprekers per groep. En dan werd ook nog gerapporteerd over het verschil tussen jong en oud, man en vrouw. Eén oude Antwerpse stotteraarster, en de achterstand is hopeloos. Onderzoeker Guy De Pauw maakte het allemaal nog erger door een dag later te verklaren dat de verschillen niet significant waren. Alsof dat er nog toe doet, met zo'n steekproef.

bron: vanmaanen.org, 2004, artikel Onze Taal, Hans van Maanen, wetenschapsjournalist

Vitalinea misleidt consument
In de nieuwe reclamespots voor het aanprijzen van Vitalinea van Danone gebruiken de reclame boys wel heel trieste, misleidende statistieken, waar de fouten zo van afdruipen. De reclame claimt dat "Tijdens een studie bij 400 Belgen, is gebleken dat % van de deelnemers gemiddeld 3,6 kilogram afvalt." Misschien valt je frank niet direct, maar deze statistiek wil helemaal niks zeggen. Waarom geven de onderzoekers het gemiddelde gewichtsverlies van slechts 80% van de deelnemers? Waarom niet van de volle 100%? Waar zijn de statistieken van die andere 20% deelnemers plots heen? Wat mij betreft zijn deze 20% mensen die niet meegeteld zijn allemaal 30 kilogram bijgekomen door het eten van Vitalinea, en komt het gemiddelde dus uit op een gewichtstoename bij het eten van Vitalinea. Het enige dat ik kan concluderen van de reclame, is dat als je wil vermageren, Vitalinea niet het goede product is. Simpele logica.

bron: anthony.liekens.net, 2005, Anthony Liekens

Opgave 7

In het Voorbeeld zie je hoe slordige statistieken je kunnen misleiden en/of hoe soms slordige conclusies worden getrokken. Geef bij elk van de voorbeelden kort commentaar.

Opgave 8

Wij Nederlanders, we doen nauwelijks iets anders dan fietsen. Kijk maar.

a

Welk land heeft vermoedelijk de meeste fietsen?

b

Welke informatie ontbreekt om dit met zekerheid te kunnen zeggen?

c

Hoeveel kilometer fietsen we per persoon in Nederland per jaar gemiddeld?

d

Het rechter deel van de figuur is eigenlijk een staafdiagram. De lengte van de staaf past dan bij de grootte van de waarde die hij aangeeft. Klopt dat hier wel? Licht je antwoord toe met een voorbeeld.

e

Waarom zijn, zo bekeken, de fietsen ook een staafdiagram? Klopt dat staafdiagram dan?

verder | terug