Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Testen

Opgave 16

Je ziet een boxplot van de lengtes van vaders van ongeveer 100 jaar geleden.

a

Welke uitspraak kun je doen over de % kortste mannen?

b

Controleer de uitspraak van deze mannen had een lengte vanaf tot cm.

c

Geef twee redenen waarom de lengtes van deze mannen geen zuiver klokvormige frequentieverdeling hebben.

Opgave 17
Leraren in HAVO/VWO
Leeftijd 1980 1985 1990 1995 2000
-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Je ziet de leeftijdsopbouw van leraren in het havo/vwo in procenten.

a

Bereken voor elk van de vijf genoemde jaren het gemiddelde en de standaarddeviatie van de leeftijden van deze leraren.

b

Teken de vijf frequentiepolygonen en geef die waarden daarin aan.

c

Welke conclusies kun je trekken?

d

De waarden van 1995 en 2000 zijn schattingen die de onderzoekers in 1994 hebben gedaan. Passen die schattingen bij de gegevens uit de voorgaande jaren?

(bron: "Onderwijswacht Gelders onderzoek" - Arbon 1994)

Opgave 18

Open het bestand Etmaaltemperaturen De Bilt.

a

Maak een histogram van de temperaturen in de maand juli over de jaren 1755 tot 1900. Neem een klassenbreedte van °C.

b

Maak ook een histogram voor de periode van 1900 tot 2007.

c

Vergelijk de twee histogrammen met elkaar. Kun je concluderen dat de temperatuur in de maand juli na 1900 gemiddeld hoger is dan in de voorgaande periode?

verder | terug