Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Voorbeeld 1

De lengteverdeling van Nederlandse mannen boven de jaar is bij benadering klokvormig. De gemiddelde lengte is cm. De standaardafwijking is  cm.
Tussen welke twee lengtes zit volgens de vuistregels % van de Nederlandse mannen? En %?

> antwoord

Volgens de vuistregels zit % van deze mannen tussen de gemiddelde lengte min de standaardafwijking en de gemiddelde lengte plus de standaardafwijking. Dus % heeft een lengte tussen  cm en  cm.

De %-regel zegt dat % van de lengtes maximaal twee keer de standaardafwijking van het gemiddelde af zit. Dus % van de mannen heeft een lengte tussen  cm en  cm.

Opgave 4

Bekijk het Voorbeeld. Neem aan dat voor de verdeling van lengte van de Nederlandse mannen boven de jaar deze verdeling geldt.

lengte Nederlandse mannen boven 20 jaar
lengte percentage

Teken een bijpassend frequentiepolygoon en reken het gemiddelde en de standaardafwijking na. Laat zien dat er sprake is van een klokvorm.

Opgave 5

Voor een onderzoek naar de levensduur van een bepaald type batterijen is op basis van waarnemingen een boxplot getekend.

Geef aan welke van de volgende beweringen waar zijn. Licht je antwoord toe.

Minimaal % van de batterijen gaat langer dan uur mee.

Meer dan % van de batterijen heeft een levensduur van minder dan uur.

De batterijen gaan gegarandeerd uur mee.

Minstens % van de batterijen werkt nog na uur.

Opgave 6

Op de verpakking van een pak koffie staat een inhoud van gram. In werkelijkheid is dat iets meer of minder. Het gewicht van pakken koffie wordt gemeten, zonder verpakking. Uit de metingen blijkt een gemiddeld gewicht van gram. De standaardafwijking is gram. Ga ervan uit dat de verdeling van het gewicht klokvormig is.

Geef aan welke uitspraken volgens de vuistregels waar zijn.

Ongeveer % van de pakken koffie heeft een gewicht tussen en  gram.

Ongeveer % van de pakken koffie heeft een gewicht onder gram.

Ongeveer % van de pakken koffie heeft minder dan de beloofde gram inhoud.

Ongeveer % van de pakken koffie heeft een gewicht van gram.

Minimaal % van de pakken koffie heeft een gewicht van meer dan  gram.

verder | terug