Discrete kansmodellen > Verwachting en afwijking
1234567Verwachting en afwijking

Inleiding

Er bestaan variabelen waarvan de uitkomst afhangt van het toeval. Voorbeelden te over waarbij je wel telkens goed moet afspreken wat je onder dit toeval (en de grootte van de kansen) moet verstaan. Neem bijvoorbeeld het "boogschieten" . Voor iemand die zonder echt te mikken wel steeds zijn pijl ergens op de schietschijf krijgt zou je bij elke score kunnen spreken van toeval. Maar hoe stel je dit toeval vast? Kun je voor elke mogelijke score de kans erop vaststellen? En hoe dan wel?

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip (discrete) stochast (toevalsvariabele) en een bijbehorende kansverdeling opstellen;

  • berekenen en werken met de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van een discrete stochast.

Voorkennis:

  • werken met frequentieverdelingen;

  • werken met gemiddelde en standaardafwijking bij frequentieverdelingen.

verder | terug