Discrete kansmodellen > Verwachting en afwijking
1234567Verwachting en afwijking

Voorbeeld 3

Stochast stelt het aantal ogen voor op het vlak dat boven komt na het werpen met twee dobbelstenen. Stel een kansverdeling voor op en bepaal de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van .

> antwoord

De kansverdeling van maak je vanuit het overzicht van alle mogelijkheden.

Deze kansverdeling voer je op de grafische rekenmachine in, net als een frequentietabel.

Je vindt:  en . Ga dat na.

Opgave 8

Bekijk de kansverdeling in het voorbeeld.

a

Licht de kansen in deze kansverdeling toe.

b

Vergelijk de verwachtingswaarde en de standaardafwijking met die van het werpen met één dobbelsteen. Wat valt je op?

Opgave 9

Bij het kansspel "Chuck-a-luck" wordt met drie dobbelstenen gegooid. Stel dat je bij zo'n worp met drie dobbelstenen speelt op het aantal vijven. Komt er één vijf voor, dan krijg je de inleg terug. Komen er twee vijven voor, dan krijg je twee keer je inleg terug. Komen er drie vijven voor, dan krijg je maar liefst tien keer je inleg terug.

a

Stochast is het aantal vijven bij het werpen met drie dobbelstenen. Stel een bijbehorende kansverdeling op.

b

Een andere stochast is de uitbetaling per ingelegde euro per worp. Stel ook een daarbij passende kansverdeling op.

c

Welke verwachtingswaarde en welke standaardafwijking heeft ? Rond af op twee decimalen.

d

Ga je veel verdienen aan dit spel? Licht je antwoord toe.

verder | terug