Discrete kansmodellen > Binomiale stochasten
1234567Binomiale stochasten

Testen

Opgave 19

Je werpt `10` keer met een zuiver geldstuk. Stochast `K` geeft het aantal keren kruis bij deze worpen.

a

Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van stochast `K` .

Stochast `L` geeft het aantal keren kruis als je `1000` keer gooit.

b

Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van `L` .

Opgave 20

Een test bestaat uit `15` vierkeuzevragen. Slechts bij `5` van deze vragen kun je met zekerheid het goede antwoord aangeven. Je besluit de `10` andere vragen op goed geluk een antwoord aan te geven.

a

Hoe groot is de kans dat je `12` vragen van de test het goede antwoord hebt gegeven?

b

Hoe groot is de kans dat je meer dan `5` vragen goed beantwoordt?

c

Hoeveel vragen van de test mag je verwachten goed te beantwoorden?

Opgave 21

In het casino mag je voor € 10,00 met tien zuivere dobbelstenen werpen. Voor iedere dobbelsteen waar je minder dan `4` ogen mee gooit krijg je € 2,00 uitbetaald.

Hoe groot is de kans dat je winst maakt bij dit spel?

verder | terug