Discrete kansmodellen > Poissonverdeling
1234567Poissonverdeling

Inleiding

Siméon Poisson

Behalve binomiale en hypergeometrische kansmodellen bestaan er nog vele andere discrete kansmodellen. In deze paragraaf maak je kennis met een ander veel voorkomende discreet kansmodel: het Poissonverdeelde kansmodel.
Dit kansmodel is bedacht door Siméon Poisson (1781 - 1840).

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met discrete stochasten die Poisson verdeeld zijn

  • de bijbehorende kansverdelingen opstellen

  • regels voor de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van die stochasten.

Voorkennis:

  • een kansverdeling opstellen bij een stochast;

  • de verwachting, de variantie en standaardafwijking berekenen op basis van een kansverdeling;

  • eventueel (maar niet noodzakelijk): de somformule van een rekenkundige reeks

  • eventueel (maar niet noodzakelijk): rekenen met het natuurlijke getal e

verder | terug