Discrete kansmodellen > Poissonverdeling
1234567Poissonverdeling

Voorbeeld 2

Een secretaresse maakt gemiddeld één typefout op een bladzijde tekst.

Bereken de kans dat de secretaresse op een bladzijde meer dan vijf typefouten maakt.

> antwoord

Noem het aantal typefouten dat de secretaresse op een bladzijde maakt. Je mag voor  de Poissonverdeling gebruiken.

Je kunt met de hand uitrekenen, maar met de grafische rekenmachine gaat dat sneller.

Je vindt .

Opgave 5

In het voorbeeld zie je dat een secretaresse gemiddeld 1 typefout op een bladzijde tekst maakt.

a

Bereken in vier decimalen de kans dat de secretaresse minder dan 4 typefouten op een bladzijde maakt.

b

Bereken in vier decimalen de kans dat de secretaresse op vijf bladzijden tekst minstens 6 typefouten maakt.

Opgave 6

Van een softwareprogrammeur is bekend dat zij gemiddeld per regels code bugs (softwarefoutjes) veroorzaakt. Haar opdrachtgever geeft haar de opdracht om een stuk software te schrijven dat regels code zal bevatten.

a

Wat is de kans dat er helemaal geen bugs in zullen zitten? Rond af op vier decimalen.

b

Hoeveel bugs verwacht je als de programmeur stukken code van ieder regels maakt?

c

Wat is de kans dat er in totaal meer dan bugs in de stukken code staan? Rond af op vier decimalen.

verder | terug