Discrete kansmodellen > Poissonverdeling
1234567Poissonverdeling

Inleiding

Behalve binomiale en hypergeometrische kansmodellen bestaan er nog vele andere discrete kansmodellen. In deze paragraaf maak je kennis met een ander veel voorkomende discreet kansmodel: het Poissonverdeelde kansmodel.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met discrete stochasten die Poisson verdeeld zijn

  • de bijbehorende kansverdelingen opstellen

  • regels voor de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van die stochasten.

Voorkennis:

  • een kansverdeling opstellen bij een stochast;

  • de verwachting, de variantie en standaardafwijking berekenen op basis van een kansverdeling;

  • eventueel (maar niet noodzakelijk): de somformule van een rekenkundige reeks

  • eventueel (maar niet noodzakelijk): rekenen met het natuurlijke getal e

verder | terug