Discrete kansmodellen > Poissonverdeling
1234567Poissonverdeling

Testen

Opgave 14

De redactie van de dagelijkse krant PolderJournaal is trots op het feit dat ze gemiddeld slechts typefouten per dag maken.

a

Bereken, zonder gebruik te maken van de Poissonfuncties op de grafische rekenmachine, de kans dat er een PolderJournaal wordt gedrukt zonder typefout.

Controleer je antwoord door deze kans ook met de Poissonfunctie op de grafische rekenmachine te berekenen.

b

Wat is de kans dat er een PolderJournaal wordt gedrukt met meer dan typefouten?

c

Hoeveel typefouten zijn er te verwachten in vijf verschillende PolderJournaals?

Opgave 15

In een fabriek voor diepvriespizza's strooit een machine olijven over de pizza's.

Wat blijkt, na vele steekproeven? Ongeveer één op de pizza's heeft precies olijf van de machine gekregen.

Wat is de standaardafwijking van het aantal olijven per pizza?

verder | terug