Discrete kansmodellen > Poissonverdeling
1234567Poissonverdeling

Theorie

Een discrete stochast heeft een Poissonverdeling met parameter (lambda), als er verwacht wordt dat een bepaalde relatief zeldzame gebeurtenis gemiddeld keer voorvalt in een bepaalde tijdsperiode. Voorwaarden zijn wel dat de gebeurtenissen:

  • niet tegelijk kunnen optreden

  • onafhankelijk van elkaar optreden

  • willekeurig voorkomen

De laatste voorwaarde betekent dat als je de tijdsperiode in gelijke delen verdeelt, de kans dat een gebeurtenis in elk tijdsdeel voorvalt dan even groot is.

Een tijdsperiode kan ook een lengte, afstand, oppervlakte, enzovoort zijn.

Er geldt:

  • en

In deze paragraaf mag je ervan uitgaan dat de gebeurtenissen (bij benadering) een Poissonverdeling hebben, tenzij anders vermeld.

verder | terug