Discrete kansmodellen > Wortel-n-wet
1234567Wortel-n-wet

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Zie de uitleg, maar probeer eerst zelf de antwoorden te vinden.

b

Zie de uitleg, maar probeer eerst zelf de antwoorden te vinden.

Opgave 1
a

en

b

en 

c

Noem de gemiddelde waarde van een schot . Dan is:

en 

d

Dat lijkt wel logisch: naarmate je vaker schiet, zul je gemiddeld dichter bij je gemiddelde uitkomen. De spreiding om dat gemiddelde zal dus kleiner worden.

Opgave 2
a

en

b

en

c

De verwachtingswaarden zijn gelijk.

d

e

en

Opgave 3
a

en

b

en

c

en

d

en

e

en 

en 

Opgave 4
a

en 

b

en

Opgave 5
a

gram en  gram

b

gram en  gram

c

kg en  gram

d

Het verwachte gewicht is gram met een standaardafwijking van gram.

Opgave 6
a
b

vrouwen

Opgave 7
a

De lootjes zijn gemiddeld bij  cm.

b

cm

c

De standaardafwijking van de breedte van zo'n vel is cm, en die van de lengte is cm.

Opgave 8
a

 en 

b

en 

Opgave 9
a

cm en  cm

b

Opgave 10
a

b

Hij mag er naar verwachtingswaarde verkopen met een standaardafwijking van .

c

In totaal kan hij verwachten dat hij van de appels verkoopt met een standaardafwijking van appels.

Opgave 11

De verwachte winst is , en de standaardafwijking is afgerond . Haar winst wijkt dus met ongeveer  standaardafwijking af.

Haar winst is dus niet uitzonderlijk hoog, want de standaardafwijking is op zich de gemiddelde afwijking van het gemiddelde.

Opgave 12

Opgave 13
Opgave 14
a

en

b

en

c

en

d

en

e

en

en

Opgave 15

Lengte: cm met standaardafwijking cm.

Breedte: cm met standaardafwijking cm.

verder | terug