Discrete kansmodellen > Wortel-n-wet
1234567Wortel-n-wet

Verkennen

Opgave V1

Met boogschieten schiet je keer met een pijl op de roos (0, 1, 2, ..., 10 punten te behalen) Je kansverdeling per schot is:

Je kent de regels voor de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van de som van twee stochasten.

a

Hoeveel punten verwacht je in totaal te scoren? En welke standaardafwijking hoort er bij dit totaal?

b

Hoeveel punten verwacht je gemiddeld per schot te scoren? En welke standaardafwijking hoort daar bij?

verder | terug