Continue kansmodellen > Continue stochast
123456Continue stochast

Toepassen

Opgave 13Intelligentiequotiënt
Intelligentiequotiënt

Een maat voor iemands intelligentie is het IQ (intelligentiequotiënt). Dat is de score op een intelligentietest vergeleken met die van leeftijdsgenoten.
Neem aan dat het IQ een kansverdeling heeft met kansdichtheidsfunctie .

a

Hoeveel procent van de mensen heeft een IQ tussen en ?

b

Hoeveel procent van de mensen heeft een IQ van meer dan ?

c

Met welk IQ behoor je tot de mensen die de % laagste scores hebben?

verder | terug