Continue kansmodellen > Continue stochast
123456Continue stochast

Voorbeeld 3

Stochast X kan alle reële waarden aannemen uit het interval [ 0 , 4 ] .
De bijpassende kansdichtheidsfunctie f heeft de vorm f ( x ) = p ( x 2 ) 2 .
Welke waarde heeft p?

> antwoord

Voor f moet gelden 0 4 f ( x ) d x = 1 .
De integraal is te bepalen m.b.v. primitiveren.
Dus moet gelden: [ 1 3 p ( x 2 ) 3 ] 0 4 = 1 .

Ga na, dat dit betekent dat p = 3 16 .

Opgave 7

Gegeven is de continue toevalsvariabele X door de kansdichtheidsfunctie f ( x ) = x a waarbij 0 x 10 .
Functie f is alleen een kansdichtheidsfunctie als de oppervlakte onder de grafiek gelijk is aan 1 en als alle functiewaarden groter of gelijk aan 0 zijn. Bekijk eventueel Voorbeeld 3.

a

Bepaal de waarde van a waarvoor dit zo is.

b

Bereken P ( 0 < X < 3 ) .

c

Hoeveel procent hoort er bij het gebied onder de grafiek tussen 2 en 8 ?

d

Bereken P ( X > 5 ) .

e

Bereken P ( X = 3 ) .

verder | terug