Continue kansmodellen > Continue stochast
123456Continue stochast

Testen

Opgave 14

Gegeven is de continue stochast X met kansdichtheidsfunctie f ( x ) = a ( 4 - x ) met 0 x 4 .

a

Bereken a .

b

Bereken de kans dat X tussen 1 en 3 ligt.

Opgave 15

Een bepaald type gloeilampen heeft een gemiddelde levensduur van 680 uur. Voor de levensduur L = x uur van dit type gloeilampen is een continu kansmodel opgesteld met een kansdichtheidsfunctie f ( x ) = 0,0088 e -0,00025 ( x - 680 ) 2 .

a

Hoeveel procent van deze lampen heeft een levensduur tussen 635 en 725 uur?

b

Hoeveel procent van deze lampen heeft een levensduur van meer dan 770 uur?

verder | terug