Continue kansmodellen > Normaalkromme
123456Normaalkromme

Inleiding

Bij heel veel continue toevalsvariabelen blijkt een mooie symmetrische klokvormige kansdichtheidsfunctie te horen. Dat geldt voor het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, e.d.
De beroemde wiskundige Gauss (1777 - 1855) vond er een formule voor. Sinds die tijd spreek je van een "Gausskromme" of ook wel "normaalkromme" . Bijvoorbeeld is het vulgewicht van pakken suiker ongeveer normaal verdeeld.

Je leert in dit onderwerp:

  • kansen berekenen bij normaal verdeelde stochasten.

Voorkennis:

  • werken met continue stochasten;

  • de normaalkromme als voorbeeld van kansdichtheidsfunctie hanteren;

  • de vuistregels voor de normaalkromme gebruiken.

verder | terug