Continue kansmodellen > Normaalkromme
123456Normaalkromme

Toepassen

Opgave 13Leeftijdsgroepen vergelijken
Leeftijdsgroepen vergelijken

Van twee leeftijdsgroepen zijn de scores voor een test verzameld. De scores van beide groepen zijn bij benadering normaal verdeeld. Bekijk de gemiddelden en de standaardafwijkingen in het overzicht.

12-jarigen 16-jarigen
aantal tests 500 800
48 56
8 12
a

Hoe groot ongeveer is de kans dat een 12-jarige beter scoorde dan gemiddeld een 16-jarige?

b

Hoe groot is de kans dat in een groep van willekeurige 12-jarigen er hoogstens één is die beter scoorde dan gemiddeld een 16-jarige?

Rond af op gehele procenten (vanwege de schatting).

c

Schets de twee bijbehorende normaalkrommen. Zijn ze even hoog? Zo nee, welke reikt hoger?

Opgave 14Levensduur van lampen
Levensduur van lampen

Van twee soorten lampen is de levensduur van exemplaren gemeten. Het aantal branduren blijkt vrijwel normaal verdeeld te zijn. Hier zie je de bijpassende normaalkrommen. Enkele percentages zijn gegeven.

Van soort A is het gemiddelde branduren en de standaardafwijking uur.

a

Hoeveel procent van de lampen van soort A brandt minder dan uur?

b

Hoeveel procent van de lampen van soort A brandt minder dan uur?

c

Hoeveel is het gemiddelde aantal branduren van de lampen van soort B? En hoeveel is de standaardafwijking van de lampen van soort B?

Beargumenteer je antwoord.

d

Waarom heeft de normale verdeling bij soort B een top die minder hoog is dan die van de normale verdeling van soort A?

verder | terug