Continue kansmodellen > Normaalkromme
123456Normaalkromme

Voorbeeld 2

Het gewicht G van een bepaalde soort appels is normaal verdeeld met een gemiddeld van 150 gram en een standaarddeviatie van 17 gram. Hoeveel procent van deze appels weegt meer dan 160 gram?

> antwoord

Deze vraag kun je vertalen naar: "Bereken Ρ ( G > 160 | μ = 150 en σ = 17 ) ."

Met je GR vind je: Ρ ( G > 160 | μ = 150 en σ = 17 ) 0,2781 .

En dus is ongeveer 28% van deze appels zwaarder dan 160 gram.

Opgave 4

Het gewicht G van een bepaalde soort appels is normaal verdeeld met een gemiddeld van 150 gram en een standaarddeviatie van 17 gram. Bekijk eventueel Voorbeeld 2.

a

Hoe groot is de kans dat een appel van deze soort minder dan 140 gram weegt?

b

Hoeveel procent van deze appels heeft een gewicht dat minder dan 10 afwijkt van het gemiddelde?

c

Een groenteboer heeft nog 340 van die appels. Hoeveel daarvan zijn lichter dan 120 gram?

Opgave 5

Bioloog Peter Adriaanse heeft van 1000 koolwitjes de spanwijdte van de vleugels gemeten. Hij vond dat deze spanwijdte ongeveer normaal is verdeeld met een gemiddelde van 5,2 cm en een standaardafwijking van 0,8 cm.

a

Hoeveel procent van de gemeten koolwitjes had een spanwijdte van meer dan 6 cm?

b

Hoeveel van de gemeten koolwitjes hadden een spanwijdte tussen de 5 en de 6 cm?

c

Hoe groot is de kans op een koolwitje met een spanwijdte van minstens 6,5 cm?

verder | terug