Continue kansmodellen > Normaalkromme
123456Normaalkromme

Testen

Opgave 15

Een zakje Cup-a-soup moet 17 g bevatten. Het gewicht van zakjes is normaal verdeeld. De vulmachine is zo ingesteld dat het vulgewicht 19 g bedraagt met een standaardafwijking van 1,5 g. Het vulgewicht komt overeen met het gemiddelde gewicht.

a

Hoe groot is de kans dat een zakje minder dan 17 g weegt?

b

Hoe groot is de kans dat een zakje Cup-a-Soup meer dan 17 g weegt?

c

Hoeveel weegt 90% van deze zakjes op zijn hoogst?

d

Hoeveel weegt 90% van deze zakjes op zijn minst?

Opgave 16

Bij een groep van 1000 mannen is de bloeddruk normaal verdeeld met een gemiddelde van 128,5 mm Hg met een standaardafwijking van 12,5 mm Hg.

a

Hoeveel mannen hebben een bloeddruk die meer dan drie keer de standaardafwijking afwijkt van de gemiddelde bloeddruk?

b

Hoeveel procent van de mannen heeft een bloeddruk van meer dan 150?

c

Hoeveel bedraagt de bloeddruk van de 10% mannen met de hoogste bloeddruk?

verder | terug