Continue kansmodellen > Normaalkromme
123456Normaalkromme

Theorie

Bij continue stochasten zoals lengte, gewicht, inhoud, etc., hebben de relatieve frequentiehistogrammen vaak de kenmerkende klokvorm. Dergelijke klokvormige histogrammen kun je benaderen door de kansdichtheidsfunctie
f ( x ) = 1 σ 2 π e - 1 2 ( x µ σ ) 2
Hierin is µ het gemiddelde en σ de standaardafwijking van de frequentieverdeling.
De grafiek van deze functie noem je de normaalkromme of Gausskromme. De twee buigpunten van deze kromme zitten bij x = µ + σ en x = µ σ .

De bijbehorende normale kansen zijn te vinden door de oppervlakte te berekenen van het juiste gebied onder de normaalkromme. De bijbehorende stochast X heet een normale stochast. Je spreekt ook wel van een normale kansverdeling die bestaat uit kansen van de vorm

P ( a x b ) = a b 1 σ 2 π e 1 2 ( x µ σ ) 2 d x

De GR kan dergelijke kansen rechtstreeks berekenen. Ook kan hij het bijbehorende gebied voor je schaduwen.

De bijbehorende vuistregels vind je in Statistiek, Uitspraken doen.

verder | terug