Continue kansmodellen > Standaardiseren
123456Standaardiseren

Inleiding

In het voorgaande heb je met de normaalkromme leren werken. Een normale kansverdeling wordt gekarakteriseerd door gemiddelde µ en standaardafwijking σ. Maar er zijn situaties denkbaar waarin je één van beide niet weet. Bijvoorbeeld als je bij het vullen van bijvoorbeeld een pak suiker het vulgewicht nauwkeuriger wilt afstellen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip standaardnormale stochast;

  • verwachtingswaarde of standaarddeviatie berekenen bij een normale stochast.

Voorkennis:

  • werken met normale stochasten;

  • kansen berekenen bij normale stochasten;

  • grenswaarden terugzoeken bij normale kansen.

verder | terug