Continue kansmodellen > Normaal of niet?
123456Normaal of niet?

Voorbeeld 1

De tabel geeft de diameters (in mm) van machinaal geproduceerde moeren. Ga na, dat deze diameters normaal zijn verdeeld en bereken het gemiddelde en de standaardafwijking.

> antwoord

Met de GR vind je μ ( M ) = 13,20 en σ ( M ) = 0,10 waarin M de diameter van een moer voorstelt.

Op nomaal waarschijnlijkheidspapier verschillen de cumulatieve relatieve frequentieverdeling vanuit de tabel en die gemaakt vanuit een normale verdeling met μ ( M ) = 13,20 en σ ( M ) = 0,10 vrijwel niet van elkaar. (Maak beide op een blad normaal waarschijnlijkheidspapier.)

Conclusie: M is normaal verdeeld met μ ( M ) = 13,20 en σ ( M ) = 0,10 .

Opgave 3

In Voorbeeld 1 zie je een tabel met diameters van machinaal geproduceerde moeren.

a

Reken zelf het gemiddelde en de standaarddeviatie na.

b

Teken op normaal waarschijnlijkheidspapier de cumulatieve normale verdeling bij dit gemiddelde en deze standaardafwijking.

c

Teken op hetzelfde papier de cumulatieve relatieve frequentieverdeling van de moeren.

d

Ga na, dat beide redelijk goed overeen komen. Welke conclusie kun je trekken?

verder | terug