Continue kansmodellen > Normaal of niet?
123456Normaal of niet?

Verkennen

Opgave V1

Bij een landelijk onderzoek zijn de gewichten bepaald van 1000 aselect gekozen volwassen vrouwen van 20 - < 30 jaar, zie tabel. De frequentieverdeling lijkt op die van een normale verdeling. Kun je nu zonder meer een normale verdeling als rekenmodel gebruiken voor deze groep vrouwen?

a

Ga na of deze frequentieverdeling voldoet aan de vuistregels voor een normale verdeling.

b

Is het voldoen aan de vuistregels voldoende reden om te concluderen dat een normale verdeling een bruikbaar rekenmodel is?

verder | terug