Continue kansmodellen > Normaal of niet?
123456Normaal of niet?

Testen

Opgave 12

Open het bestand Enkele lichaamsmetingen van 5001 vrouwen uit 1947. Hierin zie je een tabel met kniehoogtes in cm van de 5001 vrouwen uit het onderzoek in 1947 van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf.

a

Bereken de gemiddelde kniehoogte en de standaarddeviatie.

b

Teken op normaal waarschijnlijkheidspapier de bijbehorende cumulatieve relatieve frequentieverdeling.

c

Ga na, dat de gemiddelde kniehoogte en de standaardafwijking die je uit de figuur kunt aflezen overeen komen met de berekende waarden.

d

Zijn de kniehoogtes bij benadering normaal verdeeld?

e

60% van de kniehoogtes zit tussen μ a en μ + a . Hoe groot is a ? Lees je antwoord uit de figuur af.

f

Welke minimale lengte hebben de % grootste kniehoogtes? Lees je antwoord uit de figuur af.

Opgave 13

Literpakken melk worden machinaal gevuld. Zo'n pak heeft een inhoud die normaal is verdeeld met een gemiddelde van 1,010 liter en een standaardafwijking van 0,006 liter. De vulmachine staat ingesteld op het gieten van gemiddeld 1,005 liter melk in zo'n pak met een standaardafwijking van 0,004 liter. Ook dit vulvolume is normaal verdeeld.

a

In hoeveel procent van gevallen gaat bij het vullen melk verloren?

b

Het gemiddelde vulvolume kan worden ingesteld. Hoeveel moet dit bedragen opdat in niet meer dan % van de gevallen melk verloren gaat bij het vullen van een pak?

verder | terug