Continue kansmodellen > Binomiale kansen benaderen
123456Binomiale kansen benaderen

Verwerken

Opgave 8

Van een geneesmiddel is bekend dat 80% van de patiënten die het gaan gebruiken, inderdaad ook geneest. Het middel wordt in een kliniek aan 25 patiënten voorgeschreven. Geef een normale benadering van de kans dat van deze groep patiënten:

a

precies 20 personen genezen.

b

alle 25 personen genezen.

c

niet één persoon geneest.

d

meer dan 12 personen genezen.

e

tussen de 17 en de 23 personen genezen.

Opgave 9

In een bepaalde streek is bekend dat 2,5% van de baby’s in hun eerste levensjaar sterven. In deze streek worden in een bepaald jaar 525 baby’s geboren.

a

Hoeveel zullen hiervan naar verwachting in het eerste levensjaar sterven?

b

Geef een normale benadering van de kans dat er hooguit 8 sterven. Verschilt je antwoord veel van de werkelijke kans?

c

Bepaal de kans dat minstens 520 baby’s het eerste levensjaar overleven.

Opgave 10

De kans dat een entstof A tegen griep succes heeft, blijkt na onderzoekingen 0,95 te zijn. Een bedrijf laat alle 1150 werknemers met dit griepvaccin inenten.

a

Hoe groot is voor dit bedrijf de kans dat meer dan 60 werknemers toch de griep krijgen?

b

Benader de bij a genoemde kans ook met de normale verdeling.

Opgave 11

In een restaurant met een capaciteit van 350 tafels zijn voor de komende feestdagen alle tafels gereserveerd. De restauranthouder weet dat het aantal reserveringen waarbij niemand komt opdagen bij benadering normaal is verdeeld met een gemiddelde van 17,5 en een standaardafwijking van 4,1.

a

Hoe groot is de kans dat iemand die heeft gereserveerd ook komt opdagen?

b

De eigenaar van het restaurant wil zoveel reserveringen aannemen dat de kans dat voor iedereen die heeft gereserveerd en dan ook inderdaad verschijnt plaats is, minstens 99% is. Hoeveel reserveringen zal hij maximaal kunnen noteren?

Opgave 12

Van de mannen is % kleurenblind, van de vrouwen is dat %.

Een groep bestaat uit mannen en vrouwen. Je wilt de kans berekenen dat daarvan personen kleurenblind zijn.

a

Welke kansverdeling hoort er bij de groep mannen?

a

Welke kansverdeling hoort er bij de groep vrouwen?

c

Welke kansverdeling hoort er bij de groep van personen?

d

Bereken de gevraagde kans.

verder | terug