Continue kansmodellen > Binomiale kansen benaderen
123456Binomiale kansen benaderen

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een kanshistogram van een binomiale verdeling met n = 50 en p = 0,20 . Je ziet dat het een mooie klokvorm heeft, X loopt van 0 tot 30, de verwachtingswaarde is 50 0,20 = 10 en de standaardafwijking is ongeveer 2,8. Hoe groter n hoe beter het kanshistogram de klokvorm benadert.
De wiskundige formulering van deze stelling heet de centrale limietstelling.

a

Maak zelf dit kanshistogram en laat zien hoe je de standaardafwijking berekent.

b

Doe ditzelfde nog eens voor n = 100 en dezelfde waarde van p.

c

Bepaal P ( X 23 | n = 100 en p = 0,20 ) .

d

Benader deze kans met de normale verdeling die past bij de klokvormige kromme die past bij het kanshistogram.

verder | terug