Continue kansmodellen > Binomiale kansen benaderen
123456Binomiale kansen benaderen

Testen

Opgave 13

Een voedingsmiddelenbedrijf is zeer geïnteresseerd in de mening van haar klanten. Bij een onderzoek dat onder een grote groep mensen plaatsvond, was 70% van alle ondervraagden zeer tevreden over de smaak van één van hun producten. Het bedrijf levert aan een bedrijfskantine voor 250 mensen dit product en vraagt hen daarna naar hun mening over de smaak ervan. Ga er van uit dat alle 250 mensen die van deze bedrijfskantine gebruik maken ook echt het product hebben geproefd.

a

Hoe groot is de kans dat minder dan 60 van hen het product niet lekker vinden als het resultaat van het onderzoek ook voor de mensen in deze bedrijfskantine opgaat?

b

Bepaal de voorgaande kans ook door benadering met de normale verdeling.

Opgave 14

Het aantal keren dat een redelijk goede schutter bij een serie van 50 schoten de roos raakt blijkt normaal te zijn verdeeld met een standaardafwijking van 3. Hij gaat er van uit dat deze normale verdeling is ontstaan omdat hij per schot een bepaalde vaste kans p heeft om de roos te raken.

a

Welke waarde zou p bij deze aanname moeten hebben?

b

Bij hoeveel van de 50 schoten zal hij dan gemiddeld de roos raken?

c

Hoe groot is de kans dat hij tenminste 30 keer van de 50 schoten de roos raakt?

verder | terug