Continue kansmodellen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp Continue kansmodellen doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!
Merk op dat het nu ook nuttig is om het onderwerp "Discrete kansmodellen" nog een keer te bekijken. In veel opgaven worden zowel de normale verdeling als de binomiale verdeling gebruikt.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug