Hypothesen en verbanden > Normale toets
1234567Normale toets

Verkennen

Opgave V1
Bekijk de applet: normale verdeling gewicht kilopakken suiker

Volgens de fabrikant is het gewicht G (in gram) van zijn pakken suiker normaal verdeeld met µ ( G ) = 1002 en σ ( G ) = 3 .
Omdat de consumentenbond veel klachten heeft binnengekregen waarin wordt gemeld dat de pakken suiker van deze fabrikant te weinig suiker bevatten, wordt er door hen getwijfeld aan dit gemiddelde. De consumentenbond stelt dat µ ( G ) < 1002 .
Ze onderzoeken de bewering van de fabrikant door een pak suiker te wegen.
Ze vinden dat de fabrikant ongelijk heeft als dit pak suiker minder dan 998 gram weegt.

a

Hoe groot is de kans dat men toevallig minder dan 998 gram suiker vindt?

b

Wat zegt dit over de kans dat de consumentenbond een fout maakt? Hoe zou de consumentenbond dit resultaat kunnen verbeteren?

verder | terug