Hypothesen en verbanden > Bijzondere toetsen
1234567Bijzondere toetsen

Inleiding

Je hebt nu kennis gemaakt met binomiale toetsen en met het toetsen van het gemiddelde van een normale verdeling. Er bestaan nog veel andere soorten toetsen, afhankelijk van het type kansverdeling wat er achter zit. Maar ook een zogenaamde tekentoets vereist een speciale aanpak, hoewel het daarbij gewoon om een binomiale verdeling gaat. Je vergelijkt dan twee sets gegevens met elkaar, bijvoorbeeld het cijfer voor het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen).

Je leert in dit onderwerp:

  • de tekentoets gebruiken;

  • een eenvoudige chi-kwadraat-toets toepassen;

  • het verschil van twee normaal verdeelde stochasten toetsen.

Voorkennis:

  • binomiale en normale toetsen uitvoeren.

verder | terug