Hypothesen en verbanden > Correlatie
1234567Correlatie

Inleiding

Naast het toetsen van hypothesen is in de mathematische statistiek het onderzoeken naar statistische verbanden een belangrijke tak van sport: wanneer bestaat er een verband tussen twee statistische variabelen? Bestaat er bijvoorbeeld een verband tussen het aantal overvliegende ooievaars en het aantal geboorten in een bepaalde streek? Of bestaat er een verband tussen lengte en gewicht bij scholieren?

Je leert in dit onderwerp:

  • een puntenwolk tekenen bij twee statistische variabelen;

  • de correlatiecoëfficiënt gebruiken als maat voor het statistische verband tussen beide variabelen;

  • het verschil tussen statistische verbanden en oorzakelijke verbanden.

Voorkennis:

  • de elementaire statistische begrippen (gemiddelde, standaardafwijking, e.d.) gebruiken;

  • werken met binomiale en normale toetsen.

verder | terug