Hypothesen en verbanden > Lineaire regressie
1234567Lineaire regressie

Inleiding

Naast het toetsen van hypothesen is in de mathematische statistiek het onderzoeken naar statistische verbanden een belangrijke tak van sport: wanneer bestaat er een verband tussen twee statistische variabelen? En kun je dan met zo'n verband tussen twee variabelen ook voorspellingen doen? Met andere woorden kun je een formule vinden die het verband beschrijft? Met de "kleinste kwadraten methode" kun je bij vrijwel elke puntenwolk wel een (soms kromme) lijn vinden die het verloop beschrijft. Maar hoe zinnig is dat? In dit onderdeel bekijk je alleen lineaire verbanden.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een puntenwolk bij twee statistische variabelen een regressielijn te tekenen en er een formule van te vinden;

  • te bekijken hoe zinvol die formule is en welke voorspellingen je er mee kunt doen.

Voorkennis:

  • de elementaire statistische begrippen (gemiddelde, standaardafwijking, e.d.) gebruiken;

  • spreidingsdiagrammen tekenen in de vorm van een puntenwolk en daarbij de correlatiecoĆ«fficiĆ«nt berekenen.

verder | terug