Hypothesen en verbanden > Lineaire regressie
1234567Lineaire regressie

Voorbeeld 1

Op het werkblad LengteGewicht22h4.xls vind je de gegevens van een 4HAVO-klas van 22 leerlingen. Je kunt deze gegevens ook in de grafische rekenmachine invoeren en die de regressielijn laten berekenen. In de figuren hieronder zie je hoe dit op de TI83/84 in zijn werk gaat. Je hebt er het rekenalgoritme LinReg voor nodig. Dat staat voor "lineaire regressie" .

Opgave 3

Bekijk het voorbeeld 1.

a

Voer de berekening van de regressielijn bij de gegevens van de 4HAVO-klas zelf uit met behulp van de grafische rekenmachine.

b

Welke betekenis heeft deze regessielijn als je aanneemt dat de groep leerlingen voldoende representatief is voor alle 15-17 jarigen?

c

Hoe zwaar zou iemand van 16 jaar moeten zijn als hij cm lang is?

verder | terug